0332 2219660 - Fax: 0332 2219689

Akademik Eğitim

Şehir Koleji

AKADEMİK EĞİTİMİMİZ

Konya Şehir Koleji, geleceğin öncülüğünü üstlenirken hedeflerini, evrensel bilim; yerli ve milli değerler olarak belirlemiştir.

Bununla birlikte; okul, hayattır, gerçeğinden yola çıkıp, öğrencilerimizin edindikleri bilgileri ve değerleri yaşamlarına adapte ederek kendi kişisel bakış açılarını kazanmalarını sağlamak için eğitim-öğretim çalışmalarına yeni bir soluk getirmiştir.

Yenilikçi bir anlayışıyla; öğrencilerimizi saygı, sevgi ve hoşgörü çerçevesi içinde, temel değerlerimizin ve eğitimimizin merkezine koyarak, dünya standartlarında bir akademik eğitim sunuyoruz.

En büyük zenginliğimiz olarak gördüğümüz; farklı yetenekleri, hayalleri ve çalışma azmi olan öğrencilerimizin her birine, kaliteli bir eğitim vermek için; üst düzey teknolojiyi, donanımı ve eğitim kadrosunu bünyesinde toplayan okulumuzda, EMANETİNİZ, GELECEĞİMİZDİR prensibiyle yola çıkarak

 • Akademik bilgisiyle geleceğin temellerini oluşturacak;
 • Uluslararası dil eğitimiyle evrensel bir görüş kazanacak;
 • Sosyal, sportif, sanatsal etkinlikleriyle birçok ilke imza atacak;
 • Rehberlik çalışmalarıyla, özgüveni yüksek, ilkeli, girişimci olacak;
 • Değerler eğitimiyle erdemli ve ahlaklı bireyler olarak topluma katkı sağlayacak;

Nesilleri, ilim ve irfan ilkesiyle ülkemize ve milletimize kazandırıyoruz.

Bu amaç ve birikimle;

 • Bilgi donanımı sürecini, anlama-kavrama üzerine inşa ediyoruz.
 • Öğrenmeyi yaşama dönük uygulanabilir düzeyde şekillendiriyoruz.
 • Bütüncül bakış ve tam öğrenme modeliyle süreç ve sonuç odaklı işleyiş döngüsü oluşturuyoruz.
 • Dengeli ve sağlam bir zihinsel öğrenme kurgusunu zihinsel haritaya çeviriyoruz.
 • Davranışsal kazanımları bilinen üst değerlerle örtüştürmeye çalışıyoruz.
 • 8.ve 12.sınıflara ‘sarmal’ öğrenme sistemiyle sınav hazırlığı yapıyoruz.
 • Sınav adayı öğrencimizin; bilgi, teknik ve psikolojik donanımlara aynı düzeyde olmasını sağlıyoruz.
 • Ara sınıflarda aktif öğrenmeyi, sınav adayı öğrencilerine de sonuç odaklı uygulamaya dönük öğrenmeyi, pekiştirilmiş sarmal öğrenim sistemiyle öğretiyoruz.

Bu eğitim temelinde;

 • Öğrenci merkezli
 • İhtiyaçlara uyumlu
 • Planlı
 • Esnek ve zengin içerikli
 • Deneyimle pekiştirilen
 • İçselleştirilen
 • Sonuçları değerlendiren
 • Sürekli gelişen
 • Demokratik

Bir öğretim gerçekleştiriyoruz. Bütün bunları yaparken;

Şehrin okulunda, akıllı tahta ve çağdaş teknoloji imkânlarıyla örülü bir eğitim işleyişini uyguluyor, Millî Eğitim Bakanlığı müfredatını ve müfredatla uyumlu araç-gereçleri, alanlarında tecrübeli ve pedagojik eğitime sahip öğretmenlerimizin rehberliğinde öğrencilerimizle buluşturuyoruz.

Yeni ve yaşanabilir bir dünyaya bu şehirden kapı aralayan, vatanına ve milletine sahip çıkan, zorlu engelleri azmin cesaretiyle aşan, sosyal, sanatsal ve sportif her alanda rol alan, öğrendiği yabancı dillerle kültürler arası köprüler kuran, üretken, saygılı, çalışkan, başarılı, çok yönlü, kitlelere hitap eden, dürüstlükten ve erdemden taviz vermeyen, lider, girişimci, sorumluluk sahibi ve en önemlisi de bütün bunları, akademik bilgisiyle birleştiren karakterli iyi insanlar yetiştiriyoruz.

Ölümsüz eserlerin kıymetini ancak mahir olanlar bilir. Eserimiz, öğrencilerimizdir.

Bu Şehir, ilmiyle güzel bir dünyayı inşa edecek…