0332 2219660 - Fax: 0332 2219689

Fen Lisesi

Şehir Koleji

Konya Şehir Fen Lisesi olarak;

- Öğrencilerimizin Milli ve Manevi değerlerine sahip, ailesine, çevresine, topluma karşı görev ve sorumluluklarını bilen,

- Tarih bilincini edinmiş öğrenciler olarak, edebiyatta, sanatta, sporda kendisini sürekli geliştirerek geleceklerine yön veren,

- Çevresine, şehrine, ülkesine, dünyaya duyarlı, gelişmeleri Milli Tarih bilinciyle takip eden, yorumlayan, analiz eden, toplum yararına çalışan,

- Çözüme odaklı, sorunlarla mücadele etme anlayışına sahip, özgür düşünen, sorgulayan, demokrasiyi özümsemiş, geniş fikir ve anlayışa sahip, farklı fikirlere saygılı, kendisi için istediğini başkası için de isteyebilen,

- Çağın gerektirdiği teknolojik, bilimsel altyapıya sahip, bu alanlardaki gelişmeleri ve değişimleri sürekli takip eden,

- Dünya ile iletişim kurmak için iyi düzeyde yabancı diller bilen bilimsel, teknolojik, enformatik vb birçok alandaki gelişmeleri orijinal dilinde takip edebilen,

- Ülkemizin ve dünyanın önde gelen üniversitelerine yerleşmeyi kendisine hedef biçmiş ve gerekli tüm donanımları elde etmeye çalışan,

- Akademik dürüstlük anlayışına sahip, çalışkan, gayretli başarılı liderler olmayı arzu eden, öğrenciler olması için, şehrin kahramanları olan öğretmenlerimizle çalışmaya hazırız.

GENÇLİĞİMİZ GELECEĞİMİZDİR.

Konya Şehir Koleji Fen Lisesi Müdürü