0332 2219660 - Fax: 0332 2219689

İlkokul

Şehir Koleji

Konya Şehir Koleji; geleceğe sağlıklı nesiller armağan edebilmek için, dünya gerçekleri doğrultusunda ve standartlarında oluşturacağımız kurum kültürümüzle ve yönetim anlayışımızla, bireysel mutluluğu esas alarak, bilimsel değer taşıyan metot, teknik ve yaklaşımlarla, okul-aile işbirliği içinde, kaliteli ve verimli eğitim-öğretim yapan, spor ve sanatsal alanlarda yetenekleri ortaya çıkaran, empati yapabilen birey, öğrenci merkezli eğitim yapan, takım çalışmasına yatkın idealist öğrencilerin yetiştiği örnek ve öncü bir kurum olacaktır.

Eğitimli, aydın nesillerin yetişmesinde okul öncesi eğitim ve ilkokulun önemi bütün gelişmiş toplumların kabul ettiği, büyük yatırımların yapıldığı bilinen bir gerçektir. En büyük yatırımda insana yapılan yatırımdır.

Geleceğimiz, umudumuz olan çocuklarımızın iyi bir eğitim alabilmesi için eğitim ve öğretimin temeli olan ilkokul eğitimi omurgayı oluşturur. Temel ne kadar sağlam olursa üzerine inşa edilecek binada o ölçüde sağlam olacaktır. Konya Şehir Koleji olarak hedeflerimiz eğitimde olması gereken normların dışında çığır açacak, örnek olacak hedefleri yakalamaktır.

Konya Şehir Koleji olarak amacımız eğitimin gelişmesine katkı sağlamak üzere, tarihini bilen, vatanını, milletini ve insanları seven, milli ve manevi değerlerine bağlı, insanlara, düşüncelere saygılı ve kendisi ile barışık, sorumluluk, hoşgörü ve özgüven sahibi, mücadeleci, araştıran, üreten ve paylaşan hayat boyu öğrenmeyi hedef edinen, lider, örnek, aksiyoner ve zarif olan, estetik zevk sahibi, kaynakları, imkânları ve zamanı verimli kullanabilen, ülkenin geleceğine sağlıklı nesiller ve mutlu bireyler yetiştirmek, eğitimde yenilik ve gelişmeleri takip edecek nitelikli bir eğitim-öğretim sunmaktır. 

Bu amaç ve hedeflerimizi sağlayacak deneyimli, başarılarıyla mesleğinde kendisini ispatlamış eğitim kadromuz ve Konya Şehir Kolejinin fark oluşturan fiziki imkân ve donatıları en büyük zenginliğimiz ve güvencemizdir. 

Önceliklerimiz sevgi, saygı ve hoşgörü üzerine kurulmuştur. Karşılıklı güven, hizmet alanlara yönelik kalite odaklı hizmet anlayışı düsturumuzdur. Geleceğiniz ve geleceğimizin çok daha iyi olacağı taahhüdü ve inancı ile saygılar sunuyorum.

Konya Şehir Koleji İlkokul Müdürü