0332 2219660 - Fax: 0332 2219689

Şehir'li Öğrenci

Şehir Koleji

KONYA ŞEHİR KOLEJİ ÖĞRENCİ SÖZLEŞMESİ

1- Öğrencinin okula devamı esastır. (Milli Eğitim Bakanlığınca belirtilen sürelerin dışına çıkamaz.)

2- Eğitim-Öğretim 09.00'da başlar, öğrenci en geç 08.30'da okulda kahvaltı salonunda hazır bulunur.

3- Okula geç gelen öğrenci ders başladıktan sonra 10 dakika içerisinde Müdür yardımcısından geç kağıdı alarak derse girebilir. İlk 10 dakikadan sonra gelenler, sınıflara alınmaz ikinci derse girebilir.

4- Dönem içinde yapılan seviye sınavlarına öğrenci girmekle yükümlüdür. Mazereti olan öğrenciler, sınavın yapıldığı hafta sonunda sınava alınırlar.

5- Sınıf değişiklikleri, birinci dönemde yapılan sınavların ortalamaları alınarak ikinci dönem başında yapılır. Diğer bütün sınıf değişiklikleri öğretmen kurulu kararı ve rehberlik servisi ortak kararıyla yapılır.

6- Okula gelen öğrenci ders bitimine kadar okulda kalır. Randevularını (doktor, diş hekimi vs.) çok zorunlu olmadıkça okul saatleri içinde almamalıdır. Almak zorunda kaldıysa ve rapor almamışsa öğrenci yarım gün yok yazılır.

7- Üniforma bireyin sorumlulukları ile ilgili davranışını gösterir. Öğrenci üniforması ile okula gelmekle yükümlüdür. Serbest kıyafetle gelen öğrenci okula alınmaz.

8- Boyalı saç, makyaj, renkli oje okula uygun değildir. Öğrenci giyim kuşam tarzına dikkat eder.

9- Erkek öğrenci okula kısa saçlı ve traşlı olarak gelir.

10- Hızma, piercing, yüzük, kolye, bilezik, rozet veya herhangi bir simge içeren takılar ile okula gelinmez. Bu kurala uymayan öğrencilerin takıları okul idaresince alınıp dönem sonunda geri verilir.

11- Öğrenci okula telefon, video kamera getirirse kendi bölümündeki görevli öğretmene teslim eder, okul çıkışında geri alır. Bu tür cihazların okul alanında kullanımı yasaktır. Telefonunu teslim etmeyen öğrencilerin telefonu bir ay süreyle kendisine teslim edilmez.

12- Öğrenci sınıfını, kişisel dolabını temiz tutmakla yükümlüdür.

13- Öğrenci sınıfında sırasını, sandalyesini ve sınıf akıllı tahtasına korumak ve kollamakla yükümlüdür. (Sınıfta oluşacak zararlardan tespiti halinde yapan öğrenci, tespit edilmezse sınıfın tamamı sorumludur.)

14- Sınıflara, spor kompleksine, yüzme havuzuna, gösteri salonunda yiyecek içecek ile girilmesi yasaktır.

15- Asansör ve engelli tuvaleti engelli öğrenciler içindir.

16- Spor, gezi vb. etkinlikler öncesi okul tarafından bir yazı ile mutlaka velinin izni alınır. Velinin bilgisi ve yazılı izni olmadan etkinlik düzenlenemez.

17- Sportif etkinlikler okulun açık ve kapalı spor salonlarında yapılır. Bahçede bu etkinlikler yapılmaz.

18- Okul saatleri dışında okulda kalan öğrenciler okul müdür yardımcısını bilgilendirir. (Velisine haber verilir.)

19- Okul eşyasına zarar veren öğrenciye disiplin yönetmenliği uygulanır, zarar öğrenci tarafından ödenir.

20- Okuldaki tüm etkinlikler, eğlenceler okul idaresinin izniyle yapılır.

21- Alkol, sigara vb. gibi zararlı maddeleri okul içerisinde ve çevresinde kullanmak yasaktır. Bu davranışlar görüldüğünde öğrenci okuldan atılır.

22- Sosyal medya üzerinden arkadaşlarına veya başka kişilere hakaret ettiği taktirde öğrenciye disiplin cezası uygulanır.

23- Milli-manevi değerleri aşağılayan, bu değerlere küfür ve hakaret eden, bayrağımıza saygısızlık eden öğrenci okuldan atılır.

24- Başka bir okulda disiplin cezası alan veya atılan bir öğrenci hem de sebep olursa olsun okulumuza kayıt yaptıramaz.

25- Disiplinle ilgili hususlarda bütün öğrenciler için MEB ilköğretim/Ortaöğretim kurumları yönetmelikleriyle ile ilgili maddeler uygulanır.