0332 2219660 - Fax: 0332 2219689

Anadolu Lisesi

Şehir Koleji

Konya Şehir Anadolu Lisesi olarak;

- Öğrencilerimizin Milli ve Manevi değerlerine sahip, ailesine, çevresine, topluma karşı görev ve sorumluluklarını bilen,

- Tarih bilincini edinmiş öğrenciler olarak, edebiyatta, sanatta, sporda kendisini sürekli geliştirerek geleceklerine yön veren,

-  Çevresine, şehrine, ülkesine, dünyaya duyarlı, gelişmeleri Milli Tarih  bilinciyle takip eden, yorumlayan, analiz eden, toplum yararına çalışan,

-  Çözüme odaklı, sorunlarla mücadele etme anlayışına sahip, özgür  düşünen, sorgulayan, demokrasiyi özümsemiş, geniş fikir ve anlayışa  sahip, farklı fikirlere saygılı, kendisi için istediğini başkası için de  isteyebilen,

- Çağın gerektirdiği teknolojik, bilimsel altyapıya sahip, bu alanlardaki gelişmeleri ve değişimleri sürekli takip eden,

-  Dünya ile iletişim kurmak için iyi düzeyde yabancı diller bilen  bilimsel, teknolojik, enformatik vb birçok alandaki gelişmeleri orijinal  dilinde takip edebilen,

- Ülkemizin ve dünyanın önde gelen  üniversitelerine yerleşmeyi kendisine hedef biçmiş ve gerekli tüm  donanımları elde etmeye çalışan,

- Akademik dürüstlük anlayışına  sahip, çalışkan, gayretli başarılı liderler olmayı arzu eden, öğrenciler  olması için, şehrin kahramanları olan öğretmenlerimizle çalışmaya  hazırız.

GENÇLİĞİMİZ GELECEĞİMİZDİR.

Konya Şehir Koleji Fen Lisesi Müdürü