0332 2219660 - Fax: 0332 2219689

Rehberlik Eğitimi

Şehir Koleji

ŞEHİR’DE REHBERLİK


‘’Dinle yoksa dilin seni sağır eder. Yüzleş yoksa kalbin seni esir eder. Anla yoksa zihnin seni deli eder.’’

Kızıl dereli Atasözü


Mezatçı, hırpalanmış ve çizilmiş olan eski keman için, gülümseyerek:

“Bu ne eder, arkadaşlar? !” diye bağırdı. “Açık arttırmayı kim başlatacak?” “yüz lira,  yüz lira”, ardından “iki yüz lira.” “Sadece iki yüz lira mı?”

İki yüz lira, iki yüz lira…

“Kim üç yüze çıkaracak? Yok mu arttıran? Evet, üç yüz lira, üç yüz lira, üç yüz lira satıyorum.” En arka sıralardan, kır saçlı bir adam öne geldi ve eski kemanı aldı, üzerindeki tozu sildi, gevşek yaylarını gererek akort etti ve hoş bir melodi çaldı. Müzik sona erdi ve Mezatçı alçak bir sesle, “keman için ne veriyorsunuz?” dedi sonra onu coşkuyla havaya kaldırdı.

“Yüz bin lira. Peki, kim iki yüz bin lira diyecek?”

“İki yüz bin…”

“Evet, üç yüz bin… Satıyorum, satıyorum, sattım!”

Ama bazıları soruyordu: “Ne oldu da değeri değişti, anlamadık!”

Hemen yanıt geldi:

“ Bir ustanın eli değdi.”

Her birey kendi yaşamının ustasıdır. Şehir kolejinin en büyük ilkesi, her öğrencisinin hayatı daha anlamlı bir şekilde okuyan yaşam ustası olmalarına katkıda bulunmaktır.


Bireysel rehberlik çalışmalarımız;

•Öğrencilerin algı ve bilgi kapasitelerini üst düzeyde kullanabilmesini ve hayata dair farkındalıklarının artmasını amaçlıyoruz.

•Her bireyin sorunları kişiliği ve bakışı farklıdır. Her soruna farklı çözüm yolları sunuyoruz.

•Öğrenci değerlendirirken sonuç odaklı değil süreç odaklı çalışıyoruz.

•Uygulanan bütün testleri ( Dikkat, Reaksiyon, Perspektif Analizi, Renk, Kaygı ) her öğrenci ile ayrı ayrı değerlendiriyoruz.

•Öğrencinin sorunlarına  bütüncül bir değerlendirme algısıyla yaklaşıyoruz.

•Sınav sonuçlarını net bazında değil öğrenme odaklı değerlendiriyoruz.

•Öğrenciye sorunları yönetme ve çözüm yollarını gösteriyoruz.

•Teorik bilgilerin yaşamsal döngüye nasıl katılacağının koordinatlarını öğretiyoruz.

• Öğrencilerin sosyal uyum gücünü arttırmak ve başarılarını yükseltmek istiyoruz.


Grup rehberliği çalışmalarımız;

•Konsültasyonel çözüm ortaklığı ekseninde iş birliği çalışması yapıyoruz.

•Stratejik ders çalışma alışkanlığı kazanma yollarını hem bireysel hem grup çalışması olarak öğretiyoruz.

•Sınav sonuçlarının nasıl değerlendirilmesi gerektiğinin ilkelerini anlatıyor ve uygulanmasını takip ediyoruz.

•Başarılı olmanın standartlaşmış yollarını öğrenciyle ortak karar alıp uyguluyoruz.

•Sosyometrik uygulamalardaki sapmaları grup dinamiği içinde çözümlüyoruz.

•Aile seminerleri yapılarak velinin güçlü bir destek birimi haline gelmesine katkıda bulunuyoruz.

•Öfke kontrolü, teknoloji bağımlılığı, kariyer planlama vb. davranışsal, duygusal, sosyal ve akademik gelişim süreçlerini grup etkinliği olarak sunuyoruz.


Önleyici ve yönlendirici rehberlik çalışmalarımız;

•Öğrenci takip dosyasına öğrencinin bütün verilerini kaydediyoruz.

•Her öğrencinin bütün gelişim sürecini ayrıntılı olarak takip ediyoruz.

•Danışman öğretmen ve diğer branş öğretmeniyle birlikte hareket ediyoruz.

•Akran danışmanlığını aktif olarak uyguluyoruz.

•Her birey özeldir ilkesi ile hareket ediyor ve çözüm yolları belirliyoruz.

•Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini saptayıp  geliştirmek istiyoruz ve kariyer planlamasında karakteri ve yeteneği birlikte değerlendiriyoruz.

•Kişisel problemleri (Yakın birinin kaybı, davranış sapmaları, yaşanan bir rahatsızlık, ani davranış değişiklikleri, anne - baba ayrılığı vb.) atlamadan kontrol ediyoruz.

•Yanlışın doğruyu nasıl çağırdığı ve yanlışın sonuçlarını yaşama indirgenerek öğretiyoruz.

•Doğruyu bilmek yeterli değildir. Önemli olan doğruyu yapmaktır.

•Öğrencinin çalışmamaya değil öğrenme ve sorunlarını çözmeye direnç göstermelerini istiyoruz.