0332 2219660 - Fax: 0332 2219689

Rehberlik

İlkokul

Okul Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimiz öğrencimizin gelişim yolculuğunda kendisine, ailelerine sosyal-duygusal ihtiyaçları doğrultusunda destek olmayı hedefler.

Şehir’de PDR hizmetleri, öğrencinin kendini daha iyi tanıması, özelliklerinin farkında olması, kendisine açık olan fırsatları ve seçenekleri tanıması, kendisi için gerçekçi kararlar alabilmesi, potansiyellerini geliştirebilmesi, karşılaştığı engel ve sorunlara karşı uygun baş etme becerileri gösterebilmesi ve çevresine uyum sağlayabilmesi için yürütülen psikolojik yardım hizmetleridir.

Okul psikolojik danışmanları ve rehber öğretmenlerimiz öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak tanıma çalışmaları yapar. Güçlü yönlerini ve gelişim alanlarını keşfetme, sosyal-duygusal ve bilişsel gelişimlerini takip etme ve ihtiyaca yönelik bireysel çalışmalar gerçekleştirme gibi hizmetler sunar. Gelişim sürecinde yapılan tüm çalışmaların kalıcılığını sağlamak için öğrencilerimizle etkileşim içerisinde olan herkesle güven, iş birliği ve dayanışma içerisinde çalışır.

ÖĞRENCİLERİMİZLE YAPILAN ÇALIŞMALAR:

Okula Uyum Sağlama (Oryantasyon) Çalışmaları: Yeni arkadaşlıklara, öğretmenlere ve okula alışmasını sağlayacak destekleyici çalışmalar yapılması.

 Kendisini ve Çevresindekileri Tanıması ve Anlaması, Olumlu Öz Saygı Geliştirme: Kendisini keşfetmesi, ilgi ve yeteneklerinin farkına varması,  kendisine ve çevresine  yönelik olumlu tutum geliştirmesi.

Arkadaşlarla ve Yetişkinlerle İletişim Becerilerinin Desteklenmesi ve Geliştirilmesi: İlişki kurduğu insanlarla duygu ve düşüncelerini doğru ve yerinde ifade edebilmesi ve ilişkiyi sürdürebilmesi.

 Duyguları Yönetebilme Becerisi Çalışmaları: Tüm duyguların yaşanabileceğinin normal olduğunu bilmesi, duygularıyla tanışması, onları fark etmesi ve baş edebilmesi.

Sosyal Becerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar: Oyunlara ve gruplara katılım sağlayabilme, ilişkiyi başlatabilme-sürdürebilme, empati kurabilme, hayır diyebilme, yardımlaşma, farklılıklara saygı gibi arkadaşlık ilişkilerini destekleyecek çalışmalar yapılması.

Problem Çözme Becerisi: Hayatında karşılaştığı sorunlara yönelik uygun stratejiler ve çözümler geliştirmesi.

Sorumluluk Bilincinin Oluşturulması ve Geliştirilmesi: Kendine güvenmesi, inanması, kendi davranışlarının sorumluluğunu alması, sosyal ortamda verilecek sorumluluklara açık olması.

 Etkili ve Verimli Ders Çalışma Becerilerinin Kazandırılması: Öğrenmeye odaklanabilmesi ve öğrenmenin gerçekleşebilmesi için uygun yöntemlerin geliştirilmesi.

Zaman Yönetimi ve Zamanı Etkili Kullanabilme: Okul, ev ve sosyal alanlardaki sorumluluklarını planlayabilmesi ve organizasyon becerilerini geliştirebilmesi.

Kendisinin ve Başkalarının Bedenine ve Sınırlarına Saygı Duyma: Bedeninin kendisine özel olduğunu bilmesi, bedenini koruması, başkasının bedenini ve sınırını tanıması, yetişkinlerin de çocuğa sevgi gösterirken (en yakınlarının bile) beden ve sınırlarına saygı duyması.

Eğitimsel ve Akademik Başarısını Geliştirmeye Yönelik Çalışmalar: Kapasitesi ile doğru orantılı olarak en üst düzeyde geliştirme, eğitimsel ve akademik başarısını engelleyici faktörlerle başa çıkma becerilerini geliştirilmesi, yetenek, ilgi ve yönelimleri ile ilgili farkındalık düzeyini geliştirme, kariyerine yön verecek nitelikli bilgi birikimini geliştirme, geleceği ve kariyeri ile ilgili karar verme gücünü geliştirilmesi.


Şehir Koleji İlkokulu

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi