0332 2219660 - Fax: 0332 2219689

Rehberlik

Anaokulu

“Kuşlar uçar, balıklar yüzer, çocuklar oyun oynar.” Garry Landreth

Okul öncesi dönemde rehberlik çalışmalarının temelini; öğrencilerin bilişsel, duygusal, sosyal ve bedensel gelişimlerini destelemek, bireysel yetenek ve becerilerini keşfetmek ve bunların gelişmesine katkı sağlamak oluşturur. 

Okul öncesi eğitim programı doğrultusunda kurumumuzda gelişimsel rehberlik hizmetleri yürütülmektedir. Yürütülen rehberlik hizmetleri koruyucu, önleyici ve krize müdahale hizmetlerini kapsamaktadır. Yürütülen rehberlik hizmetlerinden en üst düzeyde fayda sağlamak için çocuğun hayatındaki tüm bireylerin (veli, öğretmen, okul yönetimi, okul çalışanları, çocuğun akrabaları ve çocukla iletişim halinde bulunan diğer bireyler) bu sürece dâhil edilmesi önemlidir. Bireysel rehberlik hizmetinde çocuğun bireysel ve sosyal gelişimini desteklemek, yaşadığı duygusal sorunlarda ona yardımcı olmak hedeflenir. Rehberlik hizmetlerinde amaç sorunlarını çocuk adına çözmek değil ona destek olarak kendi sorunlarını kendisinin çözmesi için yardımcı olmaktır.

Okul öncesi dönemde duygusal, bilişsel, duyusal ve psikomotor gelişim alanlarıyla ilgili hedeflenen düzeye erişen çocuk; araştırmaktan hoşlanan, duygu ve düşüncelerini ifade edebilen, sosyal ilişkilere önem veren, paylaşmayı bilen, yaşadığı çevreye duyarlı mutlu birey olarak toplumdaki yerini alacak ve topluma faydalı birey olacaktır. 

Bu bağlamda Konya Şehir Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi olarak;

Öğrencilere Yönelik Çalışmalar

Oryantasyon Çalışmaları: Okul öncesi; çocuğun aileden ayrı bir birey olarak var olmayı deneyimleyeceği ilk alandır. Bu deneyimin mutlu, huzurlu ve güven dolu başlaması oldukça önemlidir. Bu deneyimde olumlu bir algının oluşabilmesi adına okul psikolojik danışmanı ve rehber öğretmenlerimiz okulun ilk günlerindeki alışma ve uyum sürecini yönetmekte ve öğrenciye uygun oryantasyon programını hazırlamaktadır.

Öğrenci Tanıma Çalışmaları: Çocukların ilgi ve yetenek alanları, karakteristik özellikleri, güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri, okul psikolojik danışmanı ve rehber öğretmenlerimizin uyguladığı hazırbulunuşluk testleri, bireysel ve grup çalışmaları ve gözlemler sonucunda değerlendirilmektedir. Yeteneksel beceri, el göz koordinasyonu, zihinsel gelişim verilerine bağlı olarak sınıf belirlemesi yapılmaktadır.

“Bir çocuk kendi kendine öğrendiği sürece ve kullandığı materyal kendi hata kontrol mekanizmasını içerdiği sürece rehberin gözlemlemek dışında hiçbir işi yoktur.”     Maria Montessori

Doğal Gözlem: Gözlem, okul öncesi öğretmenlere ve okul psikolojik danışmanı ve rehber öğretmenlere diğer yöntem ve tekniklerle elde edilemeyecek bazı verilerin sağlanması açısından çeşitli imkânlar sağlamaktadır. Okul öncesi dönemde gözlemin kulanım amaçları 3 ana başlıkta özetlenebilir.

*Çocukların davranışlarını anlamak,

*Çocukların gelişimlerini değerlendirmek,

*Öğrenme sürecini değerlendirmek.

Davranış Takibi: Çocukta olası bir davranış veya uyum problemi tespit edilirse veliye bildirilip iş birliği içinde çocuğun kişilik özelliklerine uygun müdahale programı oluşturulmakta ve problemin takibi, çözümlenmesi ve değerlendirilmesi çeşitli teknikler kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Veliye Yönelik Çalışmalar

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimimiz tarafından velilerimizin talep ettiği ve birimimizin ihtiyaç duyduğu zamanlarda velilerimizle bireysel görüşmeler periyodik bir şekilde yapılmaktadır. Öğrencilerimizin gelişim alanları ve problem alanları hakkında anne-babaları bilgilendirerek, iş birliği içinde çocuğu gelişimi konusunda gerekli danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Bunun yanı sıra dönem içerisinde ihtiyaç duyulan çeşitli konularda veli seminerleri, aile katılımlı atölyeler düzlenmektedir.

Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimimiz, okul öncesi öğretmenlerimiz ile her zaman olumlu, yapıcı ve çocuk odağında bir iletişim ve ilişki yürütmektedir. Okul öncesi öğretmenleri ile bireysel görüşmeler yapılarak, her öğrencinin psikolojik, duygusal, psikomotor ve duyusal gelişimi hakkında sürekli bilgi alışverişinde bulunulmakta, konsültasyon hizmeti verilmektedir.

Test, Teknik ve Envanterler

Çocukların psikolojik süreçlerini takip etmek, davranışlarını ve akademik durumlarını değerlendirmek için psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimimiz tarafından öğrencilere periyodik olarak ve ayrıca gerekli görülen durumlarda uygulanmaktadır. Test sonuçları ise, en kısa zamanda bireysel görüşmelerde ailelere aktarılır.
Anaokulumuzda uygulanan testler;

• Gelişim Testleri                          
• Dikkat ve Görsel Algı Testleri
• İlkokula Hazırlık Testleri (Marmara Okul Olgunluk Testi)

• Psikolojik Değerlendirme Testleri
• Yetenek ve İlgi Testleri


Oyun Terapisi

Oyun terapisi çocukların uyumlu ve mutlu bir şekilde yaşamalarını hedefleyen gelişimsel bir terapi şeklidir. Oyun terapisi, oyunla çocuğun kendini ifade edebilmesi için doğal ortamda bulunması temeline dayanır.

Yönlendirici olmayan oyun terapisi, çocuğun büyümesi için ona sunulan çok işlevsel bir fırsattır. Oyun, kendisini ifade etmenin en doğal aracı olduğu için çocuk, gerginlik, hayal kırıklığı, güvensizlik, saldırganlık, korku, kafa karışıklığı ve şaşkınlık gibi birikmiş duygularını oyun yoluyla dışarı aktarma fırsatı sunar.

Kendilerine güvenli bir ortam sunan eğitimli bir oyun terapisti ile istedikleri şekilde oynayabilmeleri için cesaretlendirilirler. Bu süreçte çocuklara duygusal sorunlarını ifade edebilmeleri için değişik türde birçok oyuncak sunulur. Çocukların kendilerini sanat, drama içeren oyunlar yoluyla ifade edebilmeleri için fırsatlar yaratılır. 

Özetle çocukların oyunları ve oyuncakları kullanarak kendilerini ifade etme gereksinimlerine odaklanan özel bir süreçtir. 

-Çocuk Merkezli Oyun Terapisi

-Metaforlarla Oyun Terapisi

-DHEB Çocuklar ile Oyun Terapisi

-Öfkeli Çocuklarla Oyun Terapisi