0332 2219660 - Fax: 0332 2219689

Rehberlik

Ortaokul

Adamın biri ölümcül bir hastalığa yakalanır. Derdinin tek çaresi, kırk yıllık sirke içmektir. Adam aramaya başlar, çalmadığı kapı gitmediği yol kalmaz. Sonunda derler ki: “40 yıllık sirke Nasreddin Hoca da var.” Gider hocanın kapısına, çalar kapıyı. Anlatır derdini: “Hocam derdimin devası 40 yıllık sirke, o da siz de varmış. Verin de derdime deva olsun.” der. Hoca veremem der. Adam sorar, ‘‘niye?’’ Hoca der ki: “Her gelene bu sirkeden verseydim bu sirke 40 yıllık olmazdı. Ama sen yine de bende sirkenin olduğunu bil ama derdine başka yerde çare ara. Her başın sıkıştığında sirkeden kullanma. Sirkeni tüketme.”

Yaşadığımız çağın gerekliliklerini göz önünde bulundurarak amacımızın sadece öğrencilere bilgi yüklemek değil, bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden yüksek verime ulaşmış bireyler yetiştirmektir.Bu doğrultuda çalışmalarımızı ‘gelişimsel ve önleyici rehberlik” ilkeleri doğrultusunda, “öğrenci odaklı” yaklaşımla  yürütmekteyiz.

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri, doğrultusunda “Psikolojik danışmanlık desteği” ve “yaşam becerileri öğretimine” yönelik çalışmalarımız gizlilik, gönüllülük, süreklilik, koşulsuz kabul, kişi haklarına saygı, bireyin özerkliği, bilimsellik, tarafsızlık, ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği” ilkelerine göre işlemektedir.

Rehberlik birimi olarak;

  • Kendi kişisel benliğinin farkında olan, sağlıklı kararlar alabilen, olumlu ve güçlü yönlerini görebilen ve geliştiren, olumlu benlik algısı ve özgüven sahibi olan,
  • Var olan tüm ilgi, yetenek ve kaynaklarını en üst düzeyde kullanabilen, hayata olumlu bakabilen, hoşgörü ve saygıyı ön planda tutan, olumlu ilişkiler geliştiren, empati kurabilen, bireysel farklara saygılı olan, toplumsal konulara duyarlı olan ve sosyal çevresiyle uyumlu olan
  • Karşılaştığı sorunlara alternatif veya uygun çözüm yolları geliştirebilen, bağımsız olan, kendine yetebilen,
  • Öğrencilerimizin okula uyum süreçlerini kolaylaştırmaya yönelik oryantasyon çalışmaları,
  • Öğrencilerimizi her yönü ile tanımaya yönelik çeşitli uygulamalarla (test-envanter, gözlem, bireysel görüşme) yürütülen öğrenci tanıma çalışmaları,
  • Öğrencilerimizin kişisel yaşam deneyimlerinde karşılaşabilecekleri güçlüklerle başa çıkma becerilerini geliştirmeye yönelik psikolojik danışmanlık çalışmaları, öğrencilerimizin kişilik özellikleri, beklentileri, ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda kararlar almaları ve kendilerine uygun seçimler yapmalarına destek olan mesleki rehberlik çalışmaları,
  • Öğrencilerimizin gelişim dönemlerine özgü koruyucu - önleyici bilgilendirme çalışmaları,
  • Öğrencilerimize temel alışkanlık ve becerileri kazandırmaya yönelik kişisel-sosyal rehberlik çalışmaları,
  • Öğrencilerimizin öğrenme sorunlarını aşmalarına ve öğrenme sorumluluğu kazanmalarına yönelik "eğitsel rehberlik" çalışmaları,
  • Öğrencilerimizin birey olarak bağımsızlaşmaları ve toplumsal yaşama sağlıklı katılım sağlamalarına, anne-baba-çocuk ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik aile ve öğrenciyle iş birliği içine giriyoruz.


Öğrencilerimizin güçlü bir birikme sahip olması için;

-Öğrencinin sürdürülebilir bir başarı planlayıcısı olmasını sağlıyoruz.

-Öğrenciyi problem çözümünün aktif bir tarafına konumlandırıyoruz.

-Geleneksel öğrenme çalışması yerine stratejik bir öğrenme çalışması alışkanlığı kazandırıyoruz.

-Her öğrencinin önceliklerini tespit edip ona göre yol koordinatları belirliyoruz.

-Doğru ve yeterince çalıştıran ve başarıyı kişisel denetime yükleyen bir strateji izliyoruz. 

-Her öğrencinin kendi sorumluluğunun farkına varmasını istiyoruz. Hazır reçete verip geçmiyoruz.

-Öğrenciye süreç kontrollü, sonuç odaklı çalışma disiplini kazandırıyoruz.  

-Öğrencinin bütüncül bakışa sahip olmasını sağlayan ve analitik düşünme yönünü güçlendiren bir stratejiyle yürüyoruz.

-Hiçbir öğrenciye uyumsuz, başarısız vb. negatif etiketleme yapmıyoruz. Bunun yerine ‘sorunu var’ noktasından çözüme katkıda bulunuyoruz.

-Kariyer planlamasında öğrencinin kendini keşfetmesinin yollarını öğretiyoruz.

-Rehberlik birimi olarak çocuklarımızı hem psikolojik hem de akademik yönden değerlendiriyor bu doğrultuda oluşabilecek problemlerin önüne geçmiş oluyoruz.

-Sadece sınav odaklı değil sosyal çevresiyle uyumlu, toplumsal konularda farkındalığı yüksek ve milli manevi değerlere önem veren bireyler olması doğrultusunda bir ışık tutuyoruz.

-Her hafta yapılan konu tarama sınavları ile öğrencilerimizde oluşan sınav korkusu ve kaygısını ortadan kalkmasına zemin hazırlıyor ve minimum seviyeye indiriyoruz.

-Yapılan konu tarama sınavları akabinde öğrencilerimizle görüşmeler yapıyor kendilerine eksiklerini sorgulatıyoruz.

-Sınıf danışman öğretmeni, branş öğretmenleri ve veli işbirliği ile üçlü bir saç ayağı oluşturuyor, bu noktada tam ve eksiksiz destek sağlıyoruz.

PANDEMİ SÜRECİNDE ONLİNE DERS VE ETKİNLİKLERİN VERİMLİ GEÇMESİ İÇİN  TAVSİYELER;

-Online ders döneminde gün içi saat planlaması yapmak ve buna uymak ilk yapacağımız uygulama olmalıdır.

-Bu dönemde uyku düzenini sağlamak çok büyük öneme sahiptir. Sabah online ders saatinden en az bir saat önce uyanılmalı ve kahvaltı yapılmalıdır.

-Online derse başlamadan önce odanın yeteri kadar havalandırılmış olması ve ders dinlenecek ortamın da düzenli olması gerekmektedir.

-Ders muhakkak masa başındave ders esnasında notlar alınarak takip edilmelidir.

-Ders aralarında ekran başından uzaklaşılarak odanın havalandırılması ve ders konsantrasyonumuzu arttıracaktır.

-Ders sonlandırıldıktan sonra ise gün içinde ekrandan olabildiğince uzak durmak olası dikkat eksikliğinin önüne geçecektir.

- Ders sonrası alınan notlar gün içinde tekrar edilmeli ve günlük ödevler zamanında yapılmalıdır.

-Bu dönemde düzenli kitap okumak ise derslerimiz ve sınavlarınızdaki başarıyı arttırdığı gibi dönemin verimli geçmesini sağlayacaktır.

VERİMLİ DERS ÇALIŞMAK İÇİN YAPMAMIZ GEREKENLER;

1.Öncelikle amaçlarımızı belirlemeliyiz. Bu amaçlarımız kısa süreli ve uzun süreli amaçlar olmalıdır.

2. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık planlamalar yapılmalıdır.

3.Verimi düşüren etkenleri sınırlandırmalı ve gerekiyorsa ortadan kaldırmalıyız.(Akıllı cihazlar, bilgisayarlar vb.)

4.Uygun çalışma ortamı sağlanmalıdır. Bu çalışma ortamı sessiz ve düzenli olmalıdır.

5.Derse hazırlıklı gidilmeli ve ders sonrası tekrar muhakkak yapılmalıdır.

6.Aynı anda bir çok derse odaklanılmamalı, ders dağılımı ihtiyacımıza göre planlanmalıdır.,

7.Farklı kaynaklardan yararlanılıp fazlaca soru tipi görmeli ve kaynakların güncel olmasına dikkat edilmelidir.

8.Açken dersin başına geçmek verimi düşürecektir. Derse başlamadan hemen önce tüm ihtiyaçlarımız karşılanmış olmalıdır.

9. 40 dakika ders 10 dakika mola yapılmalıdır. Ders süresi kadar mola süresi de dersin çalışmanın niteliğiyle doğrudan ilişkilidir.