0332 2219660 - Fax: 0332 2219689

LGS Hazırlık Programları

Ortaokul

ŞEHİR'DE LGS ÇALIŞMALARI

“Etraflıca çalış, doğru bir şekilde araştır, dikkatlice düşün, düşündüklerini gözden geçir, ciddi ve samimi bir şekilde uygula.” Konfüçyüs

Bilginin her yıl arttığı bir zamanda bilgiye ulaşmak zor değil fakat yoğun bilgi yığını ve karmaşası içinde hangi bilginin doğru olduğu ve nasıl aktarılacağı, bireyin nasıl eğitileceği vb. temel öğretme stratejileri günümüz eğitim sistemlerinin en önemli problemlerindendir.

Eğitimde artık önemli olan  öğrencinin öğrenme sürecine aktif olarak katıldığı, deneyimleyerek öğrendiği, çevresiyle konularını ilişkilendirdiği, sosyal yaşantısı ile bağlantılar kurduğu ve tam öğrenmenin gerçekleştiği öğretim anlayışıdır.

Bu bağlamda Konya Şehir Ortaokulu olarak;

8.sınıfa geçen öğrencilerimize sınav mantığını kavratıyor, çalışma ve soru çözme alışkanlıklarını şekillendiriyor, sınav anı stratejilerini denemelerde uygulatıyor ve sınavın bütün taraflarını öğrenciye destek birimi haline getiriyoruz.

LGS hazırlık sürecinde, konuların öğrenilmesi bilgilerin kalıcı hale getirilmesi amacıyla daha çok tekrar yapma olanağı sağlayan bir program uyguluyoruz. Tekrarları sadece konu eksenli değil soru çözümüyle de pekiştirmeyi arttırıyoruz.

Mantık yürütme ve sayısal-sözel mantık içerikli soruların kolay anlaşılabilmesi için önceki sınıflarda kodlama eğitimi veriyoruz.

Kitap okumanın sadece Türkçe dersi için değil, diğer derslerin başarısında da etkili olduğunu düşünüyor ve öğrencilerimize bunun önemini kavratarak kitap okuma saatleri oluşturuyoruz.

Akademik ve sosyal hayatlarında; düşünme becerileri gelişmiş, görsel algılama düzeyi yüksek, stratejik düşünme becerilerine sahip ve üretken bireyler olması için önceki sınıflarda Akıl ve Zekâ oyunları dersi veriyoruz.

7. sınıfın 2. döneminde mayıs ayıyla birlikte 8. sınıf konularını işleyemeye başlıyor böylece LGS hazırlık sürecimizi başlatıyoruz. Tatil ödevlendirmelerini tekrar yapma amacıyla planlıyor ve takip ediyoruz. Yaz tatilinin ardından 8. sınıf öğrencilerimiz için okul yaz döneminde  başlar ve LGS ’de çıkacak sorulara dair konuların bir kısmını bitirmiş oluruz. Sınava girecekleri süreye kadar öğrencilerimize en az üç kez tekrar etmiş oluyoruz.

Öğrencilerimizin sınava hazırlığı sürecinde kaliteli ve farklı yayınlar seçilerek çok daha fazla soru çeşidiyle karşılaşmalarını sağlıyoruz.

Yıl içinde birden fazla ve farklı yayınlar ile haftalık olarak yapılan deneme sınavları sınav süresi yaklaştıkça haftada iki, haftanın her günü ve son hafta günde 2 deneme sınavı şeklinde yapılmaktadır. Bu deneme sınavlarının sonuçlarını aynı gün içinde öğrencilerimize detaylı sonuç karnesi olarak veriyoruz ve veliye mesaj olarak iletiyoruz.

Sınav sonuçlarının idareciler, rehberlik servisi ve ders öğretmenleri tarafından konu analizi yapılarak, öğrencilerin başarısını yükseltmek amacıyla hem grup hem de bireysel düzeyde etüt çalışmaları yapıyoruz. Konu eksiklikleri tamamlanarak öğrencilerimizin tam öğrenmeyi gerçekleştirmiş bir şekilde merkezi sınavlara girmesini sağlıyoruz. Sınav sonuç analizleri dikkate alarak  %50’nin altına düşen öğrencilere ve sınıflara çizgi altı çalışmalar yapıyor eksiği tespit edilen öğrencilerimize belirli aralıklarla cumartesi günleri takviye programına(katılım zorunlu) alıyoruz. 

Öğrencilerimizin kazanımlarını güçlü kılmak ve sınava en iyi şekilde hazır olmalarını sağlamak amacıyla; sömestr tatilinde öğrencilerimizi kamp programına alıyor burada LGS hazırlık sürecimizi, yoğun bir tempo ile devam ettiriyoruz.


Öğretmen-öğrenci ve veli işbirliğini önemsiyor buna yönelik olarak velilerimizle iletişim halinde olup süreci birlikte yönetiyoruz. 

Sınav süreçlerinin öğrencilerimizde kaygı oluşturmaması, öğrencilerimizin psikolojik anlamda rahat olmaları, motivasyonların yüksek olması için rehberlik servisimiz tarafından düzenli çalışma ve takip sistemi oluşturuyoruz. Sınav sürecini yönetmeyi temel alan ve olumlu güdülenme amaçlı görüşmeler ile öğrencilere, verimli ders çalışma yöntemleri, test çözme teknikleri, sınav öncesi yapılacak hazırlıklar ve sınav sırasında dikkat edilmesi gerekenler hakkında gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz.

 LGS, yüzeysel bilginin sorulduğu değil konuların derinlemesine bilinmesini isteyen, analitik yöntemle örtüştürülmesi gereken bir ölçme aracı olmuştur. Buna yönelik öğrenciye Konya Özel Şehir Ortaokulu olarak LGS’ ye hazırlanma sürecinde çok yönlü ve güçlü bir donanım yüklemesi yapıyoruz.