0332 2219660 - Fax: 0332 2219689

STEM Eğitim

Şehir Koleji

STEM Nedir?

STEM disiplinler arası bir öğrenim yaklaşımıdır. Science-Fen, Technology-Teknoloji, Engineering-Mühendislik ve Mathematics-Matematik alanlarının baş harflerinden oluşmakta ve bu alanların birbirine entegre edilmesinde ortaya çıkan bir kavramdır. Farklı bir bakış açısıyla STEM; teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi yani yeni bir ürün ortaya koyulmasına STEM denir.

STEM Eğitiminin Öğrenciye Katkıları Nelerdir?

STEM eğitimi üretim odaklı olmasının yanı sıra eleştirel düşünme, yaratıcılık, yenilenme, problem çözme, Üretkenlik ve Sorumluluk gibi 21. Yüzyıl becerilerini de barındırmaktadır. Maddeler halinde belirtmek gerekirsek STEM eğitiminin kazandırdığı yetiler;

 Eğitim programının içeriğini canlandırıcı bir öğrenme ortamı sağlar.

 •  Öğrencilerin yeni buluşlar keşfetmesini, olaylar arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamaları olanağını sağlar.
 •   Yeni ürün ortaya koyarak, ekosisteme katkı sağlar.
 •   İşbirliği ve bağımsız çalışma yoluyla öğrencilerin özgüven ve öz yeterliliğini geliştirir.
 •   Öğrencileri esneklik ve güven içinde düşünmeye teşvik eder.
 •   Yüzyıl becerilerini kazandırmaya olanak sağlar.
 •   Karşılaştıkları sorunlara daha kısa ve çözümler üretmeyi sağlar.
 •   Öğrenme motivasyonunu artırır.
 •   Tasarım odaklı düşünme ve yenilikçi olmayı sağlar.


STEM Okulu Olmak Neden Bu Kadar Önemli?

Konya Şehir Kolejinde uygulanan STEM eğitiminin amacı temel bilimlerin ortaya koyduğu kuramsal bilgileri alıp teknoloji ve mühendislik eğitimi ile harmanlayarak, düşündüğünü hayata geçirebilen, hayata değer katacak ürünler ortaya koyabilen, 21. Yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirmek.

Konya Şehir Koleji Türkiye’de STEM eğitimine öncülük etmeyi ve bu eğitimi yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Konya Şehir Kolejinde   STEM eğitimine ağırlık vermesinin sebeplerini kısaca şöyle özetleyebiliriz:

 • Günümüzde 21. Yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirmenin yolu STEM eğitiminden geçiyor.
 • STEM eğitimi, dünyadaki eğitim reformunun merkezinde yer alıyor ve giderek daha çok önem kazanıyor.
 • Başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerde STEM eğitimi bir devlet politikası olarak uygulanıyor.
 • U.S. Department of Education’ın 2015 raporuna göre Türkiye’de STEM İş Alanlarında 2010-2020 arasında beklenen büyüme yüzdeleri:
 • Matematikçiler % 16
 • Bilgisayar Sistemleri Analistleri % 22
 • Sistem Yazılımı Geliştiricileri % 32
 • Medikal Bilimciler % 36
 • Biyomedikal Mühendisler % 62
 • Tüm Meslekler % 14